Kjetil Andrè Jacobsen Spiritual Healer & Teacher of Love 

 

           

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

                                 

I arbeidet mitt som healer arbeider jeg først og fremst med utgangspunkt i det jeg beskriver som det "evige nuet". Med det mener jeg at jeg fristiller meg fra tid og sted, og enhver metode. Dette åpner healingen for all den kraften og bevisstheten som den trenger.

Mine evner som healer er medfødt i dette livet. Jeg bærer også denne kraften med meg fra tidligere liv, hvor jeg blant annet har brukt energien i helbredende arbeid og i min selvrealisering innenfor yoga-tradisjonen.

Healingkraften min tillater meg å arbeide på åndsnivået ditt. Dette gjør det mulig for meg å arbeide med energi som sitter dypt både fysisk og ikke-fysisk. Arbeidet mitt handler om å gjennopprette harmonien i din jordlige dimensjon, og harmonien mellom ditt jordlige selv og ditt åndelige selv!

Mine Hjelpere, Engler og Mestere er sentrale under healingarbeidet. Ofte arbeider vi sammen og noen ganger arbeider de som en del av meg. Som mennesker på jorden henger vi alle sammen som en enhet. I de høyere dimensjoner av vår eksistens er også dette tilfelle, og dette gjør det mulig å stå i ens egen jordlige dimensjon samtidig som en formidler kraften til den sameksistensen som vi har med Engler, Hjelpere og Mestre i høyere bevissthetslag.

Som healer er ikke arbeidet mitt noe som jeg skiller fra resten av livet mitt! Det arbeidet som jeg gjør, med den kraften som healingen innehar - krever at jeg står i det med hele meg selv! Dette er mulig å gjøre når en arbeider bevisst med ens egen lyskropp sin utvikling. Helt siden min åndelige åpning kom har jeg fått nær oppfølgning av mine Mestre og Engler, som har gitt meg redskapene jeg har trengt. 

Det siste året har jeg bevisst valgt å åpne opp for arbeid med mennesker som i livstruende grad hindres i å oppleve deres fullkommenhet, som en følge av at deres åndelige selv og jordlige selv står for langt fra hverandre. Dette arbeidet er åndelig guidet, og resultatene viser hvor stor evne vi mennesker selv har til å gjenopprette vår egen harmoni med egne menneskelige evner!

Hjem   Healing   Fjernhealing   Lysreisen   Booking   Kurs   LiveTV  Gratis Ressurser  Kalender   Om Kjetil Andrè

 

Healing

er å åpne din indre Kjærlighetsenergi...

slik at du opplever din egen

Fullkommenhet!